Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Γενικές Αρχές Λογιστικής Οικονομική ΙΙ (Μακροοικονομική)
Οικονομική Ι (Μικροοικονομία) Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Εισαγωγή στην Πληροφορική Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δίκαιο Επιχειρήσεων I Οικονομική Γεωγραφία
Business English I Business English II
3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Αρχές Marketing Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά Επιχειρησιακή Έρευνα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Διοικητική Λογιστική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων Μεθοδολογία Έρευνας

 

Από το 5ο εξάμηνο (τρίτο έτος) οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. Διοίκηση Τουρισμού

 

Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Ανάλυση Αποφάσεων Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις
Στρατηγική Επιχειρήσεων Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Συμπεριφορά Καταναλωτή Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής Β2Β Μάρκετινγκ
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας
Διοίκηση Έργου Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 5 – 8
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Event Management Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων Διαχείριση Κρίσεων
Δημόσια Διοίκηση Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Οργανισμοί
Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ
Πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Revenue Management
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Business Analytics
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ Δημοσίων & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις Λογιστική Εταιρειών και Φορολογία
Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων) Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων)
Πρακτική Άσκηση (αντί 1 μαθήματος) Πρακτική Άσκηση (αντί 1 μαθήματος)
Διεθνές Μάρκετινγκ Διαχείριση Γνώσης

 

Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μεταφορές και Τουρισμός Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
Οικονομική της Τουριστικής Βιομηχανίας Marketing Υπηρεσιών Τουρισμού
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Διαχείριση Ταυτότητας για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις Revenue Management
Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό Digital Marketing στον Τουρισμό
Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 5 – 8
(ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό F&B Management
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων Διαχείριση Κρίσεων
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Διεθνές Εμπόριο & Διεθνείς Οργανισμοί
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ
Πολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις
Event Management Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Τουριστική Νομοθεσία Business Analytics
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ Δημοσίων & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων
Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις Λογιστική Εταιρειών και Φορολογία
Συμπεριφορά Καταναλωτή Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική
Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων) Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων)
Πρακτική Άσκηση (αντί 1 μαθήματος) Πρακτική Άσκηση (αντί 1 μαθήματος)
Διεθνές Μάρκετινγκ Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας