Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Γενικές Αρχές Λογιστικής Οικονομική ΙΙ (Μακροοικονομική)
Οικονομική Ι (Μικροοικονομία) Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Εισαγωγή στην Πληροφορική Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δίκαιο Επιχειρήσεων I Οικονομική Γεωγραφία
Business English I Business English II
3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Αρχές Marketing Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά Επιχειρησιακή Έρευνα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Διοικητική Λογιστική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων Μεθοδολογία Έρευνας

 

Από το 5ο εξάμηνο (τρίτο έτος) οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. Διοίκηση Τουρισμού
Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Ανάλυση Αποφάσεων Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις
Στρατηγική Επιχειρήσεων Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Συμπεριφορά Καταναλωτή Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

 

Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μεταφορές και Τουρισμός Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό
Οικονομική της Τουριστικής Βιομηχανίας Marketing Υπηρεσιών Τουρισμού
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών Revenue Management
Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό Digital Marketing στον Τουρισμό
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κοινά και για τις 2 κατευθύνσεις)
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Διοίκηση Πωλήσεων Αστική Ανάπτυξη
Διοίκηση & ΜΚΤ Διεθνών Επιχειρήσεων Διαχείριση Κρίσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού) Revenue Management (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Διοίκηση Ταξιδιωτικών  Επιχειρήσεων Διοικητική Δεοντολογία (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού)
Τουρισμός, Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού)
Προσομοίωση Συστημάτων Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό Δίκαιο)
Εισαγωγή στον Τουρισμό Υγείας Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις (επιλογής για την κατεύθυνση τουρισμού)
Εvent Management Διαχείριση Ταυτότητας (branding) για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Διαχείριση Τεχνών, Αθλητισμού & Ψυχαγωγίας Business Analytics
Οικονομική των μεταφορών Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Διοίκηση & ΜΚΤ Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών Πολιτιστικός Τουρισμός & Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Σύγχρονα θέματα τουρισμού (σεμινάριο)
Οπτικό μήνυμα και τουρισμός Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας
Διοίκηση Έργου Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων & Διεθνές Εμπόριο F&B Management
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Β2Β Μάρκετινγκ
Ανάπτυξη Διαχείριση και Προώθηση Καινοτομίας Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) Μηχανική Μάθηση & Τεχνητή Νοημοσύνη
Εφαρμοσμένη Λογιστική και Διοικητικός Έλεγχος Περιβαλλοντική Οικονομική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τουριστική Νομοθεσία  
Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων) Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων)
Πρακτική Άσκηση /3μηνη (αντί 1 μαθήματος) – έως δύο 3μηνα συνολικά Πρακτική Άσκηση /3μηνη (αντί 1 μαθήματος) – έως δύο 3μηνα συνολικά