Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Σπουδών

1ο Εξάμηνο 2ο Εξάμηνο
Γενικές Αρχές Λογιστικής Οικονομική ΙΙ (Μακροοικονομική)
Οικονομική Ι (Μικροοικονομία) Στατιστική Επιχειρήσεων Ι
Εισαγωγή στην Πληροφορική Χρηματοοικονομική Λογιστική
Μαθηματικά για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Δίκαιο Επιχειρήσεων I Οικονομική Γεωγραφία
Επιχειρηματικά Αγγλικά Ι Επιχειρηματικά Αγγλικά ΙΙ
3ο Εξάμηνο 4ο Εξάμηνο
Αρχές Μάρκετινγκ Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
Οργανωσιακή Συμπεριφορά Επιχειρησιακή Έρευνα
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
Στατιστική Επιχειρήσεων ΙΙ Διοικητική Λογιστική
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Επιχειρήσεων Μεθοδολογία Έρευνας

 

Από το 5ο εξάμηνο (τρίτο έτος) οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ δύο κατευθύνσεων:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων
  2. Διοίκηση Τουρισμού
Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Ανάλυση Αποφάσεων Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις
Στρατηγική Επιχειρήσεων Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Συμπεριφορά Καταναλωτή Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Ηγεσία και Διοίκηση Αλλαγής Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ Αξιολόγηση Επενδύσεων και Μελέτες Σκοπιμότητας
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

 

Κατεύθυνση ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 5ο Εξάμηνο 6ο Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Τουριστική Βιομηχανία Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Μεταφορές και Τουρισμός Διαχείριση Ποιότητας στον Τουρισμό
Οικονομική της Τουριστικής Βιομηχανίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
7ο Εξάμηνο 8ο Εξάμηνο
Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών Διαχείριση Εσόδων
Κανάλια Διανομής στον Τουρισμό Ψηφιακό Μάρκετινγκ στον Τουρισμό
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Μάθημα Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Μάθημα Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κοινά και για τις 2 κατευθύνσεις)
Επιλογής Χειμερινού Εξαμήνου Επιλογής Εαρινού Εξαμήνου
Διοίκηση Πωλήσεων Αστική Ανάπτυξη
Διοίκηση & Μάρκετινγκ Διεθνών Επιχειρήσεων Διαχείριση Κρίσεων
Συμπεριφορά Καταναλωτή (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού) Διαχείριση Εσόδων (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων)
Διοίκηση Ταξιδιωτικών  Επιχειρήσεων Διοικητική Δεοντολογία (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού)
Τουρισμός, Δημιουργικές και Πολιτισμικές Βιομηχανίες Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας (επιλογής για την κατεύθυνση Διοίκησης Τουρισμού)
Προσομοίωση Συστημάτων Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων
Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ (Εμπορικό Δίκαιο)
Εισαγωγή στον Τουρισμό Υγείας Επικοινωνία στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις (επιλογής για την κατεύθυνση τουρισμού)
Οργάνωση και Διαχείριση Εκδηλώσεων Διαχείριση Ταυτότητας (branding) για Προορισμούς και Τουριστικές Επιχειρήσεις
Διαχείριση Τεχνών, Αθλητισμού & Ψυχαγωγίας Επιχειρηματική Αναλυτική
Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου
Επιχειρηματική Ευφυΐα και Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων Εταιρική Διακυβέρνηση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Διοίκηση & Μάρκετινγκ Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών Πολιτιστικός Τουρισμός & Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη Σύγχρονα θέματα τουρισμού (σεμινάριο)
Οπτικό μήνυμα και τουρισμός Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας
Διοίκηση Έργου Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων & Διεθνές Εμπόριο Διοίκηση Επιχειρήσεων Εστίασης και Ψυχαγωγίας
Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Διαεπιχειρηματικό (Β2Β) Μάρκετινγκ
Ανάπτυξη Διαχείριση και Προώθηση Καινοτομίας Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων
Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) Μηχανική Μάθηση & Τεχνητή Νοημοσύνη
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Περιβαλλοντική Οικονομική Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τουριστική Νομοθεσία Οικονομική των Μεταφορών
  Εφαρμοσμένη Λογιστική και Διοικητικός Έλεγχος
  Επιχειρηματική Αναλυτική με εφαρμογές στην SAS
Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων) Πτυχιακή Εργασία (αντί 2 μαθημάτων)
Πρακτική Άσκηση /3μηνη (αντί 1 μαθήματος) – έως δύο 3μηνα συνολικά Πρακτική Άσκηση /3μηνη (αντί 1 μαθήματος) – έως δύο 3μηνα συνολικά
Μετάβαση στο περιεχόμενο