Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δίκτυο Αποφοίτων

 

Δίκτυο Αποφοίτων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

Το Δίκτυο Αποφοίτων αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού με σκοπό τη δικτύωση και αλληλεπίδραση των αποφοίτων του.

Συνοπτικά, οι στόχοι του Δικτύου Αποφοίτων είναι:
1. Διατήρηση της αμφίδρομης επικοινωνίας με τους αποφοίτους.
2. Ενημέρωση των αποφοίτων για τη συνέργεια σε ερευνητικά, εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά θέματα που άπτονται του αντικειμένου των σπουδών τους.
3. Πληροφόρηση των αποφοίτων σχετικά με υποτροφίες, θέσεις εργασίας και μελλοντική σταδιοδρομία.
4. Συλλογή στοιχείων για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων.

Το Δίκτυο Αποφοίτων θα έχει ψηφιακή υπόσταση και κατά καιρούς θα χρησιμοποιούνται ώριμα ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης.

Εαν είστε απόφοιτη/ απόφοιτος του προπτυχιακού προγράμματος ή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, μπορείτε να συμμετέχετε στο Δίκτυο Αποφοίτων στο LinkedIn στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Alumni – Department of Business Administration & Tourism, HMU

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο