Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εργαστήριο Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας

Ο σκοπός του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας είναι διττός:

  1. να αναπτύξει και να προάγει το ακαδημαϊκό πλαίσιο (έρευνα, συμβουλευτική και εκπαίδευση) στον τομέα του Τουρισμού, του Πολιτισμού της Επιχειρηματικότητας, και της Περιφερειακής ανάπτυξης κάτω από την προσέγγιση της Οικονομικής και Διοικητικής Επιστήμης και παράλληλα
  2. να προωθήσει τα αποτελέσματά του, ώστε να αξιοποιηθούν από όλους τους εμπλεκόμενους – ενδιαφερόμενους σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το κύριο επιστημονικό αντικείμενο του Εργαστηρίου οριοθετείται στο πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών και συγκεκριμένα στην υποκατηγορία Οικονομία και Διοίκηση (Economics & Business). Παρόλα αυτά, η ίδια η φύση και το αντικείμενο του Εργαστηρίου (τουρισμός και επιχειρηματικότητα), το καθιστούν ιδιαίτερα ευέλικτο και «οριζόντιο» ώστε να μπορεί να συνδυαστεί ή να υποστηρίξει πολλά επιμέρους επιστημονικά πεδία (μέσω συνεργασιών) με εφαρμογή στον Τουρισμό και την Επιχειρηματικότητα.

Μέλη του Εργαστηρίου

Μέλη του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας είναι τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕ&Τ:

Αποστολάκης Αλέξανδρος Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Δήμου Ειρήνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλάδου Στυλιανή Επίκουρη Καθηγήτρια
Κουργιαντάκης Μάρκος Επίκουρος Καθηγητής
Κριτσωτάκης Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής
Παπαδάκη Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια
Ροβίθης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής
Τριχάς Νικόλαος Επίκουρος Καθηγητής
Απλαδάς Γεώργιος Λέκτορας

 

Ερευνητικό προφίλ του Εργαστηρίου
Μέχρι σήμερα, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν παράξει αξιόλογο, αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο. Συνολικά, σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα:

  • Σχεδον 100 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές
  • Πάνω από 15 δημοσιεύσεις σε εθνικά περιοδικά και επαγγελματικές εκδόσεις
  • Πάνω από 70 εισηγήσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές
  • Πάνω από 25 εισηγήσεις σε εθνικά επιστημονικά συνέδρια
  • 6 μονογραφίες – βιβλία
  • Πάνω από 400 ετεροαναφορές βασισμένες στο ερευνητικό έργο των μελών του εργαστηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
Facebook page, click here!

Μετάβαση στο περιεχόμενο