Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αιτήσεις – Έντυπα

Έντυπα για Πρακτική Άσκηση (για φοιτητές)
Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης
Βεβαίωση αποδοχής εργοδότη
Σύμβαση εργασίας

Έντυπα για Πτυχιακή Εργασία (για φοιτητές και καθηγητές)
Διαδικασία επιλογής θέματος
Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών
Έντυπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας (1 άτομο)
Έντυπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας (2 άτομα)
Αίτηση ορισμού επιτροπής αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής (1 άτομο)
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής (2 άτομα)
Πρακτικό αξιολόγησης (1 άτομο)
Πρακτικό αξιολόγησης (2 άτομα)

Έντυπα Αιτήσεων
Γενική αίτηση
Αίτηση διαγραφής
Αίτηση για βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική
Έντυπο συναίνεσης για προσωπικά δεδομένα
Έντυπο υποβολής παραπόνων
Διαδικασία διακοπής φοίτησης
Αίτηση διακοπής φοίτησης

Έντυπα αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικού αποφοίτησης
Οδηγίες για αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού αποφοίτησης
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αποφοίτησης
Έντυπο συναίνεσης προσωπικών δεδομένων
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)
Υπεύθυνη δήλωση λήξης φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)
Υπεύθυνη δήλωση για μη οφειλές – εκκρεμότητες στις υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ