Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αιτήσεις – Έντυπα

Έντυπα για Πρακτική Άσκηση (για φοιτητές)
Αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης
Βεβαίωση αποδοχής εργοδότη
Σύμβαση εργασίας

Έντυπα για Πτυχιακή Εργασία (για φοιτητές και καθηγητές)
Διαδικασία επιλογής θέματος
Οδηγός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών
Έντυπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας (1 άτομο)
Έντυπο ανάληψης πτυχιακής εργασίας (2 άτομα)
Αίτηση ορισμού επιτροπής αξιολόγησης πτυχιακής εργασίας
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής (1 άτομο)
Ορισμός εξεταστικής επιτροπής (2 άτομα)
Πρακτικό αξιολόγησης (1 άτομο)
Πρακτικό αξιολόγησης (2 άτομα)
Θέματα πτυχιακών εργασιών χειμερινού εξαμήνου 2020-2021

Έντυπα Αιτήσεων
Γενική αίτηση
Αίτηση διαγραφής
Αίτηση για βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική
Έντυπο συναίνεσης για προσωπικά δεδομένα
Διαδικασία διακοπής φοίτησης
Αίτηση διακοπής φοίτησης

Έντυπα αιτήσεων για έκδοση πιστοποιητικού αποφοίτησης
Οδηγίες για αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού αποφοίτησης
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού αποφοίτησης
Έντυπο συναίνεσης προσωπικών δεδομένων
Υπεύθυνη δήλωση απώλειας φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)
Υπεύθυνη δήλωση λήξης φοιτητικής ταυτότητας (πάσο)
Υπεύθυνη δήλωση για μη οφειλές – εκκρεμότητες στις υπηρεσίες του ΕΛΜΕΠΑ