Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΠΜΣ “Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management”

Το ΠΜΣ «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Executive MBA in Hotel Management» είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου η οποία κατατείνει στην δημιουργία επιστημόνων με άρτια κατάρτιση και υψηλές δεξιότητες στην επιστήμη της Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων και στην λειτουργία των επιμέρους ξενοδοχειακών τμημάτων που δομούν μία ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Το Πρόγραμμα έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και για το λόγο αυτό  γίνονται δεκτοί αποκλειστικά Πτυχιούχοι Ανώτατης Τουριστικής ή Ξενοδοχειακής Κατεύθυνσης, ή/και Πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία (υπό την ευρεία έννοια).

Οι σπουδές πραγματοποιούνται κατά τα 2/3 στην Αθήνα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και κατά το 1/3 διαδικτυακά. Η φοίτηση διαρκεί 3 εξάμηνα (πλήρης φοίτηση) ή 5 εξάμηνα (μερική φοίτηση) κατ’ επιλογή του φοιτητή. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί από τον Νοέμβριο έως τον Μάιο.

Δείτε περισσότερα στον ιστότοπο του ΠΜΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο