Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έργο «Καταγραφή γαστρονομικών πόρων Δήμου Ηρακλείου και σχεδιασμός γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος για το Ηράκλειο»

Το έργο «Καταγραφή γαστρονομικών πόρων Δήμου Ηρακλείου και σχεδιασμός γαστρονομικού τουριστικού προϊόντος για το Ηράκλειο», του ομότιτλου Κ.Α. 15-6117.030, με cpv: 73200000-4 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης», αποτελεί παροχή υπηρεσιών από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) προς τον Δήμο Ηρακλείου.

Η ανάγκη ανάπτυξης της τουριστικής θεματικής ενότητας της γαστρονομίας, εντάσσεται στην τουριστική πολιτική που υλοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου, με την με αριθμ. 555/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σημειωθεί, ότι η ανάπτυξη της ενότητας του «γαστρονομικού τουρισμού», είναι μία από τις βασικές κατηγορίες τουριστικών προϊόντων, που προτάσσει ο ΕΟΤ, στην Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του, ετών 2019-2020, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1215/25.01.2019 απόφασή του.

Αποτελεί βασική προτεραιότητα του Δήμου Ηρακλείου, λοιπόν, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στη διασύνδεση του πρωτογενή τομέα (παραγωγών κρητικών προϊόντων) με τη μεταποίηση, αλλά κυρίως με τον τριτογενή τομέα (επιχειρήσεις προσανατολισμένες σε τουριστικές υπηρεσίες) αλλά αποτελεί ταυτόχρονα καθοριστικό στοιχείο στη διαμόρφωση της «εμπειρίας» και ικανοποίησης των επισκεπτών/τουριστών για έναν τουριστικό προορισμό όπως είναι το Ηράκλειο.

Σκοπός του έργου είναι η καταγραφή διαχρονικά των πόρων που διαμορφώνουν την μοναδική γαστρονομική ταυτότητα του Δήμου Ηρακλείου. Μέσα από την καταγραφή αυτή διαμορφώθηκε ένα γαστρονομικό χαρτοφυλάκιο  αναφορικά με τη διατροφή και τα τοπικά προϊόντα, έγινε εντοπισμός επιχειρήσεων και φορέων που προσφέρουν ποιοτικές γαστρονομικές εμπειρίες, και πραγματοποιήθηκε καταγραφή της διασύνδεσης πολιτισμού και διατροφής, και κοινωνικών γεγονότων που συνδέονται με την γαστρονομία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο