Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα EduTourism “Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”

Περίληψη: Η πράξη EduTourism υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πλήρης Τίτλος: Ανάδειξη του εκπαιδευτικού τουρισμού για την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Διάρκεια Υλοποίησης: 01/06/2021 – 31/05/2023 (24 μήνες)

 Κεντρική ιδέα

Το πρόγραμμα εστιάζει στον εκπαιδευτικό τουρισμό, μια υποκατηγορία του εναλλακτικού τουρισμού, μέσω του οποίου η τουριστική εμπειρία συνδυάζεται με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους. Ο εκπαιδευτικός τουρισμός είναι μια δραστηριότητα η οποία ενώ μπορεί να εμπλουτίσει πολύ την τουριστική εμπειρία και να την κάνει ακόμα πιο ανταγωνιστική, είναι μια μορφή τουρισμού που παραμένει αναξιοποίητη. Απόδειξη αυτού είναι οι περιορισμένες πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες και ο περιορισμένος αριθμός επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Το έργο EduTourism στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού για νέους 16-25 ετών που θα διασυνδέει ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τις επιλέξιμες περιοχές (Κρήτη και Κύπρο). Το έργο συνάδει πλήρως με τους στόχους του προγράμματος Interreg, και προτείνει μια υπηρεσία που είναι καινοτόμος και διασυνδέει αποτελεσματικά τον τουρισμό με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας εκπαιδευτικού τουρισμού θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία των εταίρων, αλλά και την άμεση εμπλοκή των σχετικών με το έργο φορέων, γεγονός που θα εξασφαλίσει αφενός την εμπλοκή τους στην υλοποίηση του έργου και αφετέρου τη βιωσιμότητα των εκροών, εφόσον θα έχουν συναποφασιστεί με τους εμπλεκόμενους. Επίσης, οι εταίροι θα αναπτύξουν μια εφαρμογή για κινητές συσκευές η οποία θα συμπληρώνει την υπηρεσία. Για την αποτελεσματική υλοποίησή της, οι εταίροι θα αναπτύξουν πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, οι οποίοι με τη σειρά τους θα εκπαιδεύσουν εκπροσώπους της ομάδας στόχου και στη συνέχεια θα προβούν στην πιλοτική εφαρμογή.

 Στόχοι

Κύριος στόχος είναι η επέκταση της τουριστικής περιόδου σε Ελλάδα-Κύπρο, μέσω της βελτίωση της ελκυστικότητας περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και του προσφερόμενου τουριστικού μοντέλου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού που αφενός θα ενισχύει το προφίλ των δύο χωρών, αφετέρου θα στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Το έργο ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του Προγράμματος εφόσον το προϊόν που θα αναπτυχθεί θα βασίζεται στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων Ελλάδας-Κύπρου ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τόσο στον κλάδο του τουρισμού όσο και της εκπαίδευσης. Επιμέρους στόχοι:

* δημιουργία ενός προϊόντος εκπαιδευτικού τουρισμού που αναδεικνύει τη φυσική-πολιτιστική κληρονομιά και επεκτείνει την τουριστική περίοδο

* δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για εκπαιδευτές, καθηγητές και επαγγελματίες τουρισμού για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου

* δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας online κοινότητας για την προώθηση του εκπαιδευτικού τουρισμού

* διοργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων δημοσιότητας, οι οποίες θα έχουν σκοπό την ενημέρωση των ομάδων στόχου, των τελικών δικαιούχων, αλλά και των εμπλεκόμενων στο έργο φορέων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων.

Μέσω της υλοποίησης του έργου, αναμένεται να επιτευχθεί η βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι πρόκειται να αναπτυχθεί μια υπηρεσία προσβάσιμη από όλους, που αναδεικνύει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά των δύο χωρών και επεκτείνει αποτελεσματικά την τουριστική περίοδο, εφόσον ότι θα συνδυάζει την τουριστική εμπειρία με την εκπαιδευτική διαδικασία ενισχύοντας τη δυναμική και τις δυνατότητες στις επιλέξιμες περιοχές.

 

Για το δελτίο τύπου της 1ης εναρκτήριας συνάντησης εταίρων πατήστε ΕΔΩ

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο