Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικό Πρόγραμμα VIREG

Η διαδικτυακή πύλη VIREG (Εικονική Πύλη Αποδοτικότητας Πόρων) είναι ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στην πρόσκληση του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013, το οποίο αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Κύριος στόχος του προγράμματος VIREG είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο, να αναπτύξει μια εικονική πλατφόρμα και να δημιουργήσει μια σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων εκμάθησης (5- Διδακτικές μονάδες το καθένα) που σχετίζονται με τη διαχείριση και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε ενότητα παρουσιάζει στους φοιτητές τις βασικές έννοιες σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε σήμερα, ο καθένας πρέπει να επιτύχει μια σειρά από δεξιότητες που σχετίζονται με τη γνώση γύρω από την αποδοτικότητα των πόρων και την αειφόρο ανάπτυξη, προκειμένου να αλλάξει τον τρόπο που οι διάφοροι παράγοντες συμπεριφέρονται σε μια κοινωνία σχετικά με την επεξεργασία των υπολειμμάτων και αποβλήτων, την ανησυχία για το περιβάλλον ή στην ανισότητα. To πρόγραμμα VIREG στοχεύει να διαχύσει και να διαθέσει το περιεχόμενο των διαδικτυακά προσφερόμενων μαθημάτων σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών), άνεργων και εργαζόμενων σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (μηχανικοί, φυσικοί, οικονομολόγοι κλπ). Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία πλατφόρμας για τη διασύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς διαχείρισης πόρων και φοιτητών/αποφοίτων που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, και όχι μόνο, σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Περισσότερα για το πρόγραμμα VΙREG ΕΔΩ

Τester Workshop: http://apus.uma.pt/vireg/mod/forum/discuss.php?d=19

ΤΥΠΟΣ:

Τα παρακάτω links αφορούν στα αντίστοιχα portals που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες του προγράμματος
https://apus.uma.pt/vireg/login/index.php
https://apus.uma.pt/vireg/

Μετάβαση στο περιεχόμενο