Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Οι Διδακτορικές σπουδές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.).

Το Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου οργανώνεται και λειτουργεί καταρχήν σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4485/2017, του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.

Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδακτορικές Σπουδές δείτε ΕΔΩ. Η Φόρμα – Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος βρίσκεται ΕΔΩ.

Στο Τμήμα εκπονούν διδακτορική έρευνα 14 υποψήφιοι διδάκτορες.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο