Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Αναρτάται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2020-2021:

Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα του ΤΕΙ (Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΤΕΙ 2020-2021Ε (Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα του ΤΕΙ (Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων ΤΕΙ 2020-2021Ε (Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων)

Για τους φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα του ΕΛΜΕΠΑ (1ο & 2ο έτος):

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων (ΕΛΜΕΠΑ) 2020-2021Ε