Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Υπάρχουσες Εκπαιδευτικές Υποδομές
Συνοπτικά παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές υποδομές του Τμήματος σε αμφιθέατρα, χώρους εργαστήριων και εξοπλισμό.

1. Αίθουσες

Ονομασία Χωρητικότητα Εξοπλισμός
Αμφιθέατρο Γ 200 άτομα Κάμερα και εξοπλισμός για τηλεδιασκέψεις, πίνακας
Αμφιθέατρο Δ 200 άτομα Κάμερα και εξοπλισμός για τηλεδιασκέψεις, πίνακας
Αίθουσα 201 85 άτομα Κάμερα και Προτζέκτορας, πίνακας
Αίθουσα 202 85 Άτομα Κάμερα και Προτζέκτορας, πίνακας
Αίθουσα 104 35 άτομα Πίνακας
Αίθουσα 3 35 άτομα Μαυροπίνακας
Αίθουσα 4 45 άτομα Μαυροπίνακας
Αίθουσα 5 45 άτομα Μαυροπίνακας

2. Εργαστήρια

Ονομασία Χωρητικότητα Εξοπλισμός
Εργαστήριο 1 25 άτομα 23 Η/Υ
Εργαστήριο 2 25 άτομα ΟΧΙ
Εργαστήριο 9 21 άτομα 21 Η/Υ
Εργαστήριο Επισιτιστικών μαθ. 1 (BAR) 25 Διαφορά είδη BAR
Εργαστήριο Επισιτιστικών μαθ. 2 (Εστιατόριο) 25 Επισιτιστικός εξοπλισμός

3. Εξοπλισμός
Το τμήμα δεν διαθέτει και δεν χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλισμό.

4. Βιβλιοθήκη
Ο ιστότοπος της βιβλιοθήκης

5. Γυμναστήριο
Πληροφορίες για το γυμναστήριο