Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Το τμήμα ΔΕ&Τ διαθέτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: δύο (2) μεγάλα αμφιθέατρα (200 θέσεων έκαστο), τέσσερις (4) αίθουσες 85 έως 96 θέσεων περίπου και δύο μικρότερες αίθουσες των 64 θέσεων. Διαθέτει και αξιοποιεί επίσης εξοπλισμό για τηλεκπαίδευση (livestreaming), σύστημα υποβοήθησης της διδασκαλίας και τηλεκπαίδευσης, ενώ οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους δύο χώρους εργαστηριακών μαθημάτων, με συνολικά 45 θέσεις εργασίας εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το σύνολο των αιθουσών και εργαστηρίων του Τμήματος, καθώς και η Γραμματεία είναι προσβάσιμα σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο