Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα Erasmus+ & Δια Βίου Μάθηση

Το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ Erasmus+ (Lifelong Learning Programm/ LLP) συντονίζει την κινητικότητα των φοιτητών, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Κοινότητας, μέσα από την ενίσχυση των ανταλλαγών και της συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στον Κανονισμό Κινητικότητας Φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού.

Επιπλέον, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Erasmus στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού είναι ο Δρ. Νικόλαος Τριχάς (ntrihas@hmu.gr).

Μετάβαση στο περιεχόμενο