Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Ο διαδικτυακός τόπος για την παροχή Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Το ιατρείο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου παρέχει πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη στους φοιτητές και το προσωπικό του Ιδρύματος. Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό του μπορεί να παράσχει πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ανάγκης στον χώρο του Ιδρύματος στο ωράριο λειτουργίας του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο