Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έρευνα στο Τμήμα / Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον Τουρισμό. 

Οι ερευνητικές εργασίες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕ&Τ έχουν δημοσιευθεί σε ποικίλα επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και ακαδημαϊκά συνέδρια με κριτές.

Δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΔΕ&Τ (Google Scholar)

Μετάβαση στο περιεχόμενο