Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύμβουλος Καθηγητής

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου σπουδών στηρίζεται στο άρθρο 35 (Νόμος 4009_2011 ΦΕΚ Α 195) όπου αναφέρεται ότι «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους».

Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συμβούλου διευκολύνει τους προπτυχιακούς φοιτητές να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με αποδοτικότερο τρόπο, στοχεύοντας στη μείωση των λιμναζόντων φοιτητών.

Με το θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου δίνεται η δυνατότητα σε κάθε φοιτητή/ φοιτήτρια να έχει άμεση και αλληλεπιδραστική επικοινωνία με τους υπεύθυνους για την εκπαίδευσή του καθηγητές. Με τον τρόπο αυτό, κάθε φοιτητής θα δύναται να ενημερώνεται από που μπορεί να αντλήσει αξιόπιστη πληροφόρηση για τα θέματα που τον απασχολούν σχετικά με τις προσωπικές του αξίες και στόχους και την εναρμόνιση τους τόσο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος, όσο και με το γενικότερο πλαίσιο της ένταξής του στην κοινωνία ως νέου επιστήμονα.

Όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές, ανεξάρτητα από το έτος φοίτησης, καλούνται να αξιοποιήσουν τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή για να επιλύσουν όποιες δυσκολίες τυχόν παρουσιαστούν, ιδιαίτερα κατά τον βασικό κύκλο των σπουδών τους.

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τον Σύμβουλο Καθηγητή τους ανάλογα με τον Αριθμό Μητρώου τους στον ακόλουθο πίνακα:

Σύμβουλος Καθηγητής  Α.Μ.
Απλαδάς Γεώργιος 20671 έως 20689
Αποστολάκης Αλέξανδρος 20690 έως 20708
Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος 20709 έως 20727
Δήμου Ειρήνη 20728 έως 20746
Κουργιαντάκης Μάρκος 20747 έως 20765
Κριτσωτάκης Γεώργιος 20766 έως 20784
Μουδάτσου Αργυρώ 20785 έως 20803
Μιχαηλίδης Δημήτριος 20804 έως 20822
Ξανθός Γεώργιος 20823 έως 20841
Τριχάς Νικόλαος 20842 έως 20863

 

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο