Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύντομη περιγραφή / παρουσίαση

Ένα Τμήμα με δυναμική

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (ΔΕ&Τ) αποτελεί τη μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, το οποίο προέκυψε το 2013 μετά από τη συγχώνευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης.

Η φοίτηση στο τμήμα διαρκεί 4 έτη (8 εξάμηνα), ενώ από το 3ο έτος οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω δύο προχωρημένων κατευθύνσεων:

    • Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
    • Διοίκηση Τουρισμού (ΔΤ)

Πρόκειται για το μοναδικό στην Κρήτη που προσφέρει πανεπιστημιακού επιπέδου εκπαίδευση στον τουρισμό, με ένα πρόγραμμα σπουδών σύγχρονο, καινοτόμο και δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

Όραμα του Τμήματος

Το όραμα του Τμήματος ΔΕ&Τ είναι να καθιερωθεί στον Ελληνικό χώρο αλλά και στο χώρο της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ως ένα σημαντικό ακαδημαϊκό τμήμα προσανατολισμένο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων καθώς και στην Οικονομία του Ελευθέρου Χρόνου και στη Διοίκηση Τουρισμού.

Αποστολή του Τμήματος

Η αποστολή του Τμήματος μπορεί να συνοψιστεί στο τρίπτυχο:

(α) παραγωγή και μετάδοση γνώσης σύμφωνα με την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία

(β) επιδίωξη της αριστείας στον ακαδημαϊκό χώρο, τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο έρευνας και

(γ) συμβολή στην ευρύτερη κοινωνία μέσα από τη διαμόρφωση κοινωνικά υπεύθυνων πτυχιούχων.

 Σκοπός του Τμήματος

Το τμήμα στοχεύει στην παροχή ποιοτικής θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Τουρισμού, έτσι ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια, γνώσεις και δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν μία επιτυχημένη καριέρα σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες κριτικής προσέγγισης της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης, με έμφαση σε επιμέρους πεδία της, όπως στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, διαχείριση ποιότητας, χρηματοοικονομική διοίκηση, μάρκετινγκ. Παράλληλα το Τμήμα έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατεύθυνση της Διοίκησης Τουρισμού, στα πλαίσια της οποίας έχουν ενσωματωθεί αντικείμενα όπως οικονομική του τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου, διοίκηση ποιότητας και υπηρεσιών τουρισμού, σύγχρονες τεχνολογίες και κανάλια διανομής, διοίκηση προορισμών και δημιουργικές βιομηχανίες στον τουρισμό.

Έμφαση στη φοιτητοκεντρική εκπαίδευση:

Το Τμήμα υιοθετεί καινοτόμες προσεγγίσεις στην προσπάθειά του να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη γνώση που παράγεται από τα μέλη ΔΕΠ μέσα από την ερευνητική και συμβουλευτική τους δράση. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνει τη συστηματική ενασχόληση των φοιτητών του σε μελέτες με ερευνητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα μέσω των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων, την υλοποίηση διεθνών συνεργασιών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, τη συμμετοχή του Τμήματος σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, καθώς και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς και συνέδρια.

Αξίζει να τονισθεί ότι το Τμήμα προσφέρει ολοκληρωμένες σπουδές στον τουρισμό και τη διοίκηση επιχειρήσεων, δεδομένου ότι πέραν του βασικού τίτλου σπουδών προσφέρει:

  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».
  • Mεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» (σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών).
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων – Hotel MBA» (σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής)
  • Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα της διοίκησης επιχειρήσεων και της διοίκησης τουρισμού.
  • Δυνατότητα εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του τουρισμού και της διοίκησης επιχειρήσεων.

 

Δείτε εδώ για μια σύντομη παρουσίαση του Τμήματος ΔΕ&Τ

Μετάβαση στο περιεχόμενο