Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έργο TRACCE “Στα Ίχνη των Περιηγητών”

tracce-project

Συμμετοχή του Εργαστηρίου Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Κρήτης στο Ερευνητικό Πρόγραμμα «Στα ίχνη των περιηγητών» (TRACCE)

Το Εργαστήριο «Τουρισμού & Επιχειρηματικότητας» του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει ως επιστημονικός εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα «Στα ίχνη των περιηγητών» (TRavelogue with Augmented Cultural and Contemporary Experience – TRACCE).

Πρόκειται για ένα έργο διάρκειας τριών χρόνων και προϋπολογισμού ύψους 679.914,75 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε μια σύμπραξη 6 εταίρων (με τη συμμετοχή 3 επιχειρήσεων), ενώ επικεφαλής εταίρος του έργου είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στόχος του έργου TRACCE είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διάχυτης πλατφόρμας πολιτισμικών διαδρομών, για διαφορετικές υπολογιστικές συσκευές (κινητές, σταθερές κλπ), αξιοποιώντας το πολιτισμικό απόθεμα της περιηγητικής γραμματείας, το ψηφιακό υλικό των σύγχρονων ταξιδιωτών και σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας. Η πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί θα προσφέρει υπηρεσίες πολιτισμικής ερμηνείας οι οποίες θα συνδυάζουν την επίσκεψη μιας περιοχής με τη γνωριμία της ιστορικά καταγεγραμμένης και της σύγχρονης περιηγητικής εμπειρίας: Ο ταξιδιώτης θα ακολουθεί το αφηγηματικό σχήμα της διαδρομής ενός περιηγητή του 18ου ή 19ου αιώνα, ενώ, παράλληλα, θα διατηρεί πρόσβαση σε ποικίλες σύγχρονες πληροφοριακές πηγές, θα αποθησαυρίζει την εμπειρία άλλων ταξιδιωτών και τέλος θα συνθέτει τη δική του. Η υπηρεσία απευθύνεται, κυρίως, σε επαγγελματίες του τουρισμού και σε πολιτιστικούς οργανισμούς, για το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων περιήγηση βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών. Ενδεικτική της λειτουργίας της πλατφόρμας, θα είναι η πιλοτική ανάπτυξη έξι (6) επιλεγμένων διαδρομών με περιεχόμενο από το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο