Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συμβουλευτική Ομάδα Ειδικών (Advisory Board)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού (ΔΕ&Τ) προχώρησε πρόσφατα στη σύσταση εξωτερικής ομάδας εμπειρογνωμόνων (Advisory Board) που στόχο έχει τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας του Τμήματος με τη βιομηχανία, στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, στα πλαίσια της προσπάθειας για ανάπτυξη πτυχιούχων υψηλού επιπέδου με αποδοχή από την αγορά εργασίας και βελτίωση της θέσης του Τμήματος.

Οι αρμοδιότητες της ομάδας εμπειρογνωμόνων περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή συμβουλών για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών αλλά και τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των φοιτητών μέσα από δράσεις mentoring, πρακτικής άσκησης και management trainee programs.

Τα πρώτα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι (αλφαβητικά):

  • κ. Αλμυράντης Παναγιώτης, Γενικός Διευθυντής Grand Hyatt Athens & Πρόεδρος European Hotel Managers Association (EHMA)
  • κ. Βλατάχης Μιχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος Kosmos Travel, Πρόεδρος ACCTA Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, Αντιπρόεδρος GEPOET Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού
  • κ. Καρτέρης Σταύρος, Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
  • κ. Κεχαγιάς Στέφανος, SAS Education & Academic Programs Manager, SE Europe
  • κα. Μεταξά Λούλα, Διευθύντρια Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων, Metaxa Hospitality Group
  • κα. Χαλκιαδάκη Χριστίνα, Διευθύνουσα Σύμβουλος «Χαλιαδάκης Α.Ε.»
Μετάβαση στο περιεχόμενο