Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγός Σπουδών

Γενικές Αρχές Νέου Προγράμματος Σπουδών

Τα μαθήματα του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν και κατανέμονται σε 8 ακαδημαικά εξάμηνα. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει πέντε (5) μαθήματα, με εξαίρεση τα δυο πρώτα εξάμηνα όπου τα μαθήματα είναι έξι (6) ανά εξάμηνο, λόγω της προσθήκης της ξένης γλώσσας (Αγγλικά). Η επιτυχής εξέταση στα δύο μαθήματα Αγγλικών είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου, χωρίς να υπολογίζεται ο βαθμός τους στο βαθμό πτυχίου. Τα μαθήματα των Αγγλικών θα αναγράφονται στο παράρτημα του πτυχίου (diploma supplement).

Όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν σε 6 διδακτικές μονάδες (ECTS), με εξαίρεση τα Αγγλικά στα οποία δεν αντιστοιχούν διδακτικές μονάδες. Το σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου είναι σαράντα δυο (42) που κατανέμονται σε τριάντα (30) βασικά μαθήματα, δέκα (10) μαθήματα επιλογής και τα δυο (2) μαθήματα Αγγλικών. Ο φοιτητής συμπληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν επιτύχει στα προβλεπόμενα σαράντα (42) μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τον αντίστοιχο απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων (240 ECTS).

Από το τρίτο έτος (5ο εξάμηνο), το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει στους φοιτητές  δύο κατευθύνσεις:

    • Διοίκησης Επιχειρήσεων, και
    • Διοίκησης Τουρισμού,

ώστε κάθε φοιτητής να επιλέξει τον προσανατολισμό που θέλει να έχει στις σπουδές του και στη μελλοντική επαγγελματική του σταδιοδρομία.

Τα μαθήματα των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων του προγράμματος σπουδών είναι τα ίδια και για τις δύο προχωρημένες κατευθύνσεις, ενώ τα μαθήματα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατεύθυνση από το 5ο εξάμηνο και μετά. Επιπλέον, από το 5ο εξάμηνο οι φοιτητές καλούνται να δηλώνουν και μαθήματα επιλογής (4 μαθήματα επιλογής συνολικά στο 3ο έτος και 6 μαθήματα επιλογής στο 4ο έτος), τα οποία χωρίζονται σε επιλογής χειμερινών και επιλογής εαρινών εξαμήνων.

Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα από το ακαδ. έτος 2019-20 έχουν δικαίωμα να δηλώνουν v+1 (δηλαδή 6) μαθήματα ανά εξάμηνο, με υποχρέωση όμως να δηλώνουν κατά προτεραιότητα τα οφειλόμενα μαθήματα από τα αντίστοιχα εξάμηνα το προηγούμενων ετών.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εκπονήσουν πτυχιακή, ερευνητική εργασία, την οποία μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής στη θέση δυο (2) μαθημάτων επιλογής, στο 7ο ή στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Επιπλέον, οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική άσκηση διάρκειας τριών μηνών στο προτελευταίο ή/και στο τελευταίο έτος των σπουδών τους (ή κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών) σε οργανισμούς και επιχειρήσεις για την απόκτηση πρακτικής εμπειρίας. Προϋπόθεση για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης είναι η ύπαρξη των κατάλληλων προγραμμάτων χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ ή Erasmus+ στο εξωτερικό) και η διαθεσιμότητα θέσεων πρακτικής μέσω των προγραμμάτων αυτών. Σε περίπτωση που οι φοιτητές επιλέξουν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, αυτή θα αντιστοιχεί σε ένα (1) μάθημα επιλογής ανά τρεις μήνες πρακτικής άσκησης. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση έως δύο φορές, και μπορεί να διεξαχθεί στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό.  

Οι πρωτοετείς φοιτητές μπορούν να βρουν έναν χρήσιμο οδηγό με σημαντικές πληροφορίες για τις σπουδές τους στο Τμήμα εδώ.