Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: “Employer Programme for Hospitality and Tourism”

Employer Programme for Hospitality and Tourism
(official website: http://www.employerprogrammeforht.eu/en/home/)
 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης συμμετέχει ως επιστημονικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «Συνεργάτη – Εργοδότη για τη Τουριστική και Ξενοδοχειακή Βιομηχανία» (Employer Programme for Hospitality and Tourism) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+. Πρόκειται για ένα έργο διάρκειας δύο χρόνων (Σεπτέμβριος 2016 – Αύγουστος 2018) και προϋπολογισμού ύψους 242,617.00 ευρώ, το οποίο επιχορηγείται 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΤΕΙ Κρήτης συμμετέχει σε μια σύμπραξη 7 εταίρων (επαγγελματικών και εκπαιδευτικών) από 5 Ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Φινλανδία και Ισπανία). 

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των ξενοδοχειακών/τουριστικών επιχειρήσεων, των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προσφέρουν προγράμματα στα ξενοδοχειακά και τον τουρισμό και των φοιτητών τους, μέσα από ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πρόγραμμα “Συνεργάτη Εργοδότη” ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ξενοδοχειακής και τουριστικής βιομηχανίας. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο χώρο του τουρισμού, οι σχέσεις τους με την αγορά και τις ανάγκες της χρειάζονται μια συστηματική, συνεχή και σύγχρονη αντιμετώπιση. Το όλο εγχείρημα θα διευκολύνεται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα σχεδιαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Τα οφέλη που θα προκύψουν είναι πολλαπλά τόσο για τις ξενοδοχειακές/τουριστικές επιχειρήσεις όσο και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους φοιτητές που επενδύουν στον τομέα αυτό. 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να διευκολύνει τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού (στον τουρισμό και την ξενοδοχεία) μέσα από μια συστηματική μεθοδολογία. Αυτή η προσπάθεια αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συστήματος για την βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας και του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε χώρας – εταίρου του προγράμματος. Μέσα από αυτή τη συστηματική προσπάθεια, το εκπαιδευτικό υλικό και το περίγραμμα των σπουδών μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που θα υποστηρίζονται μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και οι οποίες θα εστιάζουν και θα διερευνούν την τουριστική – ξενοδοχειακή βιομηχανία σχετικά με αξιολόγηση δράσεων, υποβολή προτάσεων και σκέψεων προς εφαρμογή, συμμετοχή ανθρώπων της αγοράς / επαγγελματιών, διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων σε χώρους εργασίας, και βελτίωση των δομών του θεσμού της πρακτικής άσκησης. 

Το πρόγραμμα βασίζεται στο υπάρχον σκεπτικό που έχει εδραιωθεί έως τώρα και χρησιμοποιεί κατά βάση τη μέθοδο της πρακτικής άσκησης για να φέρει κοντά την αγορά με την εκπαίδευση. Παρ΄ όλα αυτά, η διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει ότι υπάρχει πλέον μια πλειάδα μεθόδων και πρακτικών που μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη σχέση συνεργασίας μεταξύ αγοράς και εκπαίδευσης. Οι νέες αυτές πρακτικές συνεργασίας είναι εξαιρετικά σημαντικές στη τουριστική – ξενοδοχειακή βιομηχανία, η οποία χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικές γνώσεις. Ο στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει και να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ της αγοράς και της ακαδημίας μέσα από: 

    • Το σχεδιασμό και τη δημιουργία μιας συστηματικής μεθοδολογικής προσέγγισης που θα αναπτύσσει, εγκαθιστά και αξιολογεί επιτυχημένα προγράμματα εργοδοτών (employer programs)
    • Το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας ως εργαλείο για την υποβοήθηση της παραπάνω μεθοδολογίας
    • Ανάπτυξη μιας έκθεσης καλών πρακτικών που παρουσιάζονται στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς επίσης και μια έκθεση καλών πρακτικών που προκύπτουν από το παρόν ερευνητικό πρόγραμμα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών του προγράμματος, δείτε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο