Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022 01/09/2022 έως 23/09/2022
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 03/10/2022
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 13/01/2023
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 16/01/2023 έως 20/01/2023
Διακοπές Χριστουγέννων 24/12/2022 έως 08/01/2023
Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 23/01/2023 έως 10/02/2023
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 20/02/2023
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 02/06/2023
Εβδομάδα συμπληρωματικών μαθημάτων 05/06/2023 έως 09/06/2023
Διακοπές Πάσχα 10/04/2023 έως 23/04/2023
Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 12/06/2023 έως 30/06/2023
Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2023 01/09/2023 έως 22/09/2023

Ακαδημαικό Ημερολόγιο 2022 – 2023