Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΜΒΑ για Μηχανικούς- “Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς”

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα σε όλους τους Μηχανικούς, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς” είναι η ενδυνάμωση των Μηχανικών με οικονομικο-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών / επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Το ΔΠΜΣ κινείται στην κατεύθυνση των κύριων αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, καθώς οι απόφοιτοι του ΔΠΜΣ θα καλύψουν τη σύγχρονη κοινωνικο-οικονομική ανάγκη για ολοκληρωμένους επαγγελματίες που θα προωθούν την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο.

Το ΔΠΜΣ “Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς” συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο