Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπές & Μητρώο Εκλεκτόρων

Επιτροπή Μέλη
Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) Ξανθός Γεώργιος
Κουργιαντάκης Μάρκος
Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος
Επιτροπή εξωστρέφειας Τμήματος Κουργιαντάκης Μάρκος
Ξανθός Γεώργιος
Απλαδάς Γεώργιος
Εκπρόσωποι Τμήματος για ΕΘΑΑΕ Κριτσωτάκης Γεώργιος
Κουργιαντάκης Μάρκος
Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Αποστολάκης Αλέξανδρος
Δήμου Ειρήνη
Τριχάς Νικόλαος
Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» Δήμου Ειρήνη
Αποστολάκης Αλέξανδρος
Ξανθός Γεώργιος
Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος
Τριχάς Νικόλαος
Συντονιστική Επιτροπή Διατμηματικού ΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» Αποστολάκης Αλέξανδρος
Ξανθός Γεώργιος
Κουργιαντάκης Μάρκος
Υπεύθυνος πρακτικής άσκησης Απλαδάς Γεώργιος
Υπεύθυνος διαχείρισης ιστοσελίδας Τριχάς Νικόλαος
Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus+ Τριχάς Νικόλαος
Υπεύθυνος προγράμματος Erasmus+ για το ΠΜΣ Δήμου Ειρήνη

Τα μέλη των υπόλοιπων επιτροπών του Τμήματος είναι διαθέσιμα στη γραμματεία του Τμήματος.

 

Μητρώο Εκλεκτόρων

Δείτε το επικαιροποιημένο Μητρώο Εκλεκτόρων (εσωτερικών και εξωτερικών μελών) του Τμήματος ΔΕ&Τ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο