Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα-Διοίκηση

Διοίκηση Τμήματος

Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού
Δρ. Ειρήνη Δήμου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλ: 2810 379603
Email: irdimou@hmu.gr

Διοικητικό Προσωπικό
(Γραμματεία Τμήματος)

Αφροδίτη Φανουράκη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας)
Τηλ: 2810 379613
Email: afan@hmu.gr

Αντώνης Κλωναρίδης
Τηλ.: 2810 379679
Email: antkl@hmu.gr