Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού υλοποιούνται οι ακόλουθες μεταδιδακτορικές έρευνες:

Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας Επιβλέπων Καθηγητής
Δρ. Στέλλα Κλάδου Institutions, Gastro-cultural Identity and Place Branding Νικόλαος Τριχάς
Δρ. Δημήτρης Μπελιάς Προάγοντας την εφαρμογή της Διοίκησης Αλλαγών στον Ξενοδοχειακό Κλάδο, μέσα από τη σύγχρονη θεώρηση της  Στρατηγικής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Νικόλαος Τριχάς
Δρ. Εμμανουήλ Παπαβασιλείου Συναισθηματική εργασία ανάμεσα στις γενεές ηγέτιδων επιχειρηματιών στην Ελλάδα Ειρήνη Δήμου
Δρ. Έυα-Ζωή Μαυράκη The impact of post-COVID-19 digital transformation on employee attitudes and outcomes: evidence from the tourism sector Ειρήνη Δήμου

 

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο