Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού υλοποιείται η ακόλουθη μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου:

 

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια: Δρ. Στέλλα Κλάδου
(e-mail: stellakladou@hmu.gr)
Τίτλος μεταδιδακτορικής έρευνας: “Institutions, Gastro-cultural identity and Place Branding”
Επιβλέπων καθηγητής: Νικόλαος Τριχάς, Επίκουρος Καθηγητής
Περίληψη:
This project develops a framework evaluating culture as institutions in line with the identity-based approach to place branding. The conceptualization takes place in a gastro-cultural context and is developed following a qualitative approach. Online platforms facilitate the cross-national collection of quantitative data. Structural model analysis tests and validates the conceptual model, thereby leading to implications for scholars and practitioners.