Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συμβουλευτική – Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ του ΕΛΜΕΠΑ είναι μία νέα υπηρεσία στην διάθεση όλων των μελών της όλων των μελών της Ακαδημαϊκής κοινότητας, φοιτητών, μελών ΔΕΠ, και διοικητικού προσωπικού.

Στόχοι και σκοποί του Κέντρου είναι να βοηθήσει όλα τα μέλη, για μια ομαλότερη και αποτελεσματικότερη προσαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία είτε εξ’ αιτίας προσωπικών δυσκολιών, είτε εξ’ αιτίας των ίδιαίτερων στρεσσογόνων συνθηκών που αυτή καθευατή επιβάλλει.

Το Κέντρο διαθέτει μια ομάδα στήριξης που αποτελείται από τον Ιατρό του Πανεπιστημίου, από Ψυχολόγους, Κοινωνικό Λειτουργό και όπου χρήζει Νοσηλευτή. Παράλληλα συνεργάζεται με φορείς και Ιδιώτες (Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Πρόνοια, Ψυχιάτρους , κ.ά.), για ανάλογες παραπομπές όπου είναι αναγκαίο.

Έμφαση δίδεται σε θέματα Ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο (Κοινοτική Ψυχική Υγιεινή και επανένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία), καλύπτοντας όλο το φάσματων ψυχικών διαταραχών. Η πρόληψη επίσης είναι βασικό μέλημα του Κέντρου, μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και ενημέρωση πάνω σε θέματα αναλόγου ενδιαφέροντος, με άτομα ή ομάδες (ανακοινώσεις, ημερίδες, οργάνωση συνεδρίων).

Επίσης το ΚΕ.ΣΥ.ΨΥ παρεμβαίνει, εάν του ζητηθεί, σε κοινωνικές δυσκολίες, όπως διαπροσωπικές και οικογενιακές σχέσεις, αλλά ιδιαίτερα σε σχέσεις που απορρέουν από την εκπαιδευτική διαδικασία (Καθηγητών -Σπουδαστών, ή μεταξύ συναδέλφων).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο