Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βιβλιοθήκη

Ο διαδικτυακός τόπος της Βιβλιοθήκης

Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι καθώς η Βιβλιοθήκη του ΕΛΜΕΠΑ παραμένει κλειστή για το κοινό στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19, μπορούν στο παρακάτω φυλλάδιο να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται εξ’ αποστάσεως από την βιβλιοθήκη:

Εξ’ αποστάσεως υπηρεσίες της βιβλιοθήκης

Επιπλέον, στον παρακάτω οδηγό οι φοιτητές/τριες μπορούν να βρουν οδηγίες για την εύρεση ηλεκτρονικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας.

Συγκεκριμένα, στον οδηγό αυτό οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν χρήσιμο υλικό για:

  • την προετοιμασία των εξ αποστάσεως μαθημάτων και εργασιών τους
  • τον εντοπισμό αρθρογραφίας που διατίθεται ελεύθερα από τους εκδότες

Οδηγός εύρεσης συγγραμμάτων και ακαδημαϊκών άρθρων