Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διασφάλιση Ποιότητας

Μπορείτε να βρείτε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος στον σύνδεσμο: https://www.hmu.gr/modip