Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γραφείο Διασύνδεσης

Ο διαδικτυακός τόπος του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας. Κύριος στόχος του είναι η υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και η διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την αγορά εργασίας.