Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γραφείο Διασύνδεσης

Ο διαδικτυακός τόπος του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας. Κύριος στόχος του είναι η υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου στον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, καθώς και η διασύνδεση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με την αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα προσφέρει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και πτυχιούχους υπηρεσίες:

  • εκπαιδευτικής /επαγγελματικής ενημέρωσης και πληροφόρησης,
  • επαγγελματικής ανάπτυξης, προσανατολισμού και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης κατά τη μετάβασή τους στον κόσμο της εργασίας,
  • δικτύωσης και σύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο,
  • προβολής του έργου της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο