Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Ακολουθούν οι οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση που αφορούν τους φοιτητές που εισήλθαν στο Τμήμα έως και το 2018.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί υποχρεωτικό τμήμα του προγράμματος σπουδών των φοιτητών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το τμήμα δίνει μεγάλη έμφαση στο κομμάτι αυτό των σπουδών, καθώς μέσω της πρακτικής άσκησεις οι φοιτητές έρχονται σε άμεση επαφή με τον εργασιακό χώρο και τους παραγωγικούς φορείς. Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης των πληροφοριών μεταξύ του τμήματος και των παραγωγικών φορέων. Επίσης, η απόκτηση τέτοιων εμπειριών μπορεί να βοηθήσει στο σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, οι οποίοι, σε πολλές περιπτώσεις, ενδέχεται να μην έχουν ορίσει τους επαγγελματικούς τους στόχους.

Οι φοιτητές μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε θέματα του ευρύτερου αντικειμένου της διοίκησης επιχειρήσεων, απασχολούμενοι σε θέσεις διοικητικής υποστηριξης, σε λογιστήρια, σε διάφορες τουριστικές επιχειρήσεις και φορείς, στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος στηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης» (ΕΣΠΑ) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού είναι ο Γεώργιος Απλαδάς (apladas@hmu.gr).

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση μπορούν να αναζητήσουν διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης ανά περιοχή στην Ελλάδα, στο Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΕΛΜΕΠΑ (Μαριάννα Αλογδιανάκη 281037933) ή στην Ηλεκτρονική Πύλη Άτλας (https://atlas.grnet.gr/) ή στη σελίδα της πρακτικής άσκησης του ΕΛΜΕΠΑ (https://praktiki.hmu.gr/) στο πεδίο “Θέσεις Πρακτικής“.

Επίσης, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτικής Άσκηση και στο εξωτερικό μπορούν να αναζητούν διαθέσιμες θέσεις στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΛΜΕΠΑ.: ΕΔΩ

Οδηγίες για την Έναρξη Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών
Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Βεβαίωση Αποδοχής Εργοδότη

Σύμβαση εργασίας

Οδηγίες Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

 

Ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες που σταμάτησαν την πρακτική τους άσκηση λόγω COVID-19 και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ.

Οι φοιτητές/τριες που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση λόγω του COVID-19 και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ έχοντας ως τελευταία εκκρεμότητα την Πρακτική Άσκηση, καλούνται να διαβάσουν τη σχετική ανακοίνωση.