Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποψήφιοι Φοιτητές

Πανελλαδικές 2024: Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού ανήκει στα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίο και ο συντελεστής για την  Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για το Τμήμα είναι 1,0.

 

Σύντομη Περιγραφή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού (ΔΕ&Τ) του ΕΛΜΕΠΑ διαφοροποιείται σε σχέση με άλλα συναφή τμήματα, μεταξύ άλλων στα ακόλουθα σημεία:

  • Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος διαθέτει δυο (2) κατευθύνσεις σε προχωρημένα εξάμηνα που αφορούν ελκυστικά αντικείμενα: διοίκηση επιχειρήσεων και διοίκηση τουρισμού.
  • Το ΠΠΣ του Τμήματος έχει σύγχρονο, πολυδιάστατο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, το οποίο δημιουργήθηκε το 2019 κατά την ίδρυση του ΕΛΜΕΠΑ.
  • Το ΠΠΣ του Τμήματος έχει ευέλικτη δομή που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να διαμορφώσουν το χαρτοφυλάκιο των μαθημάτων τους σύμφωνα με τις ανάγκες και το προφίλ τους.
  • Το Τμήμα έχει ήδη στενή σχέση με την τοπική κοινωνία, επιχειρηματικότητα και αγορά εργασίας εξαιτίας πολλών παραγόντων (μοναδικότητα στον τουρισμό, απόλυτη αξιοποίηση της υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τα προηγούμενα έτη, κ.ά.).
  • Το Τμήμα διαθέτει ήδη τέσσερα (4) μεταπτυχιακά προγράμματα που ενισχύουν την ελκυστικότητα και του ΠΠΣ.
  • Αν και περιφερειακό, το Τμήμα αποτελεί είναι ένα από τα πολυπληθέστερα στην Ελλάδα, με την εισαγωγή άνω των 200 φοιτητών ανά έτος, (με ΕΒΕ το 1.0 για τις Πανελλαδικές 2024), αλλά και με ισχυρή προτίμηση των υποψήφιων στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 

 

Δείτε τη συμμετοχή των φοιτητών μας στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δράσεις του Τμήματος, μέσα από την περιήγηση στα τριμηνιαία NEWSLETTER του Τμήματος.

 

Επαγγελματικές Προοπτικές

Με την ολοκλήρωση του ΠΠΣ, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕ&Τ του ΕΛΜΕΠΑ διαθέτουν ευρείς γνώσεις, επιστημονικό υπόβαθρο και σύγχρονες δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ενταχθούν και να συνεισφέρουν με τον καλύτερο τρόπο στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Συγκεκριμένα:

  • Οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕ&Τ μπορούν να εργαστούν ως στελέχη διοίκησης σε οποιαδήποτε επιχείρηση και οργανισμό, ανεξαρτήτως κλάδου, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Καθώς το ΠΠΣ προάγει την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, οι απόφοιτοι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να τολμήσουν να επιχειρήσουν και οι ίδιοι ως επιχειρηματίες / αυτοαπασχολούμενοι.
  • Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 Α 9-5-2013, οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν επίσης δικαίωμα, μετά από αίτηση εγγραφής τους στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, να αποκτήσουν άδεια οικονομολογικού επαγγέλματος (με πλήρη δικαιώματα) και άδεια Β’ Τάξεως Λογιστή-Φοροτεχνικού. Μετά από τρία χρόνια συναφούς προϋπηρεσίας στην Β΄ Τάξη Λογιστή-Φοροτεχνικού, θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια Α’ Τάξεως, και κατά συνέπεια να διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες.
  • Από τον Οκτώβριο 2021 οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία ΠΕ80 Οικονομολόγων, και μπορούν αφού λάβουν πιστοποιητικό διδακτικής επάρκειας να διδάξουν συναφή με το πτυχίο τους μαθήματα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ).

Το Τμήμα ενθαρρύνει τη σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσω κατάλληλων δράσεων ενημέρωσης των φοιτητών και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης.

Πέραν της άμεσης επαγγελματικής αποκατάστασης, οι απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕ&Τ μπορούν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην οικονομία- διοίκηση αλλά και σε άλλες κοινωνικές επιστήμες. Το Τμήμα ΔΕ&Τ σήμερα προσφέρει τέσσερα (4) μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία ήδη γνωρίζουν απήχηση από απόφοιτους του Τμήματος. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να εργασθούν σε ερευνητικά-αναπτυξιακά έργα που εκτελούνται από το Τμήμα.

 

Δείτε τη συμμετοχή των φοιτητών μας στις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δράσεις του Τμήματος, μέσα από την περιήγηση στα τριμηνιαία NEWSLETTER του Τμήματος.

 

Το Τμήμα μέσα από τα μάτια των φοιτητριών/ φοιτητών του!

 

 

Τοποθεσία – Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, 3,5 χλμ από το κέντρο της πόλης, με καθημερινή συχνή συγκοινωνιακή σύνδεση. Διαθέτει χώρους στάθμευσης και υποδομές που διευκολύνουν την πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης και ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Είναι μια πόλη που προσφέρει καλή ποιότητα ζωής και δυνατότητες για μια αξέχαστη φοιτητική ζωή. Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο