Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιος/α Διδάκτορας Τίτλος διδακτορικής διατριβής Επιβλέπων Καθηγητής
Απλαδάς Γεώργιος Η επίδραση των τοπικών προϊόντων στην ταξιδιωτική εμπειρία Αποστολάκης Αλέξανδρος
Μπακέας Σταύρος Παναγιώτης Η σημαντικότητα των ετησίων πινάκων προσωπικού και οι σχέσεις εργασίας στον Ελληνικό Ξενοδοχειακό κλάδο Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος
Πατσιαλή Ειρήνη Ανάπτυξη Υποδείγματος για τη μέτρηση της Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας: Η περίπτωση της Περιφέρειας Κρήτης Ξανθός Γεώργιος
Πασσάς Ιωάννης Χρηματοοικονομική & Αφηγηματική Πληροφόρηση: Δημιουργία Πλαισίου για τη Συνεισφορά στις Διοικητικές Αποφάσεις των Επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και του Δημόσιου Τομέα, βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος
Γαϊτανάκης Ιωάννης Οι επιπτώσεις της κακοποίησης των ζώων συντροφιάς στην εικόνα ενός τουριστικού προορισμού και οι δυνατότητες ανάπτυξης φιλοζωικού τουρισμού στην Κρήτη Τριχάς Νικόλαος
Ζουριδάκη Μαρία Βιώσιμα Πολιτιστικά Τουριστικά Μονοπάτια. Η περίπτωση του Ευρωπαϊκού Μινωικού Μονοπατιού Αποστολάκης Αλέξανδρος
Νικητάκης Μιχαήλ Ο ρόλος των βιβλιοθηκών στην ανάπτυξη του Πολιτιστικού Τουρισμού ως φαινόμενο και οι προοπτικές εξέλιξής του στην Ελλάδα Δήμου Ειρήνη
Κυριακάκη Ελένη Διερεύνηση Δυνατοτήτων Επιχειρηματικότητας της Ενδοχώρας Αξιοποιώντας τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ξανθός Γεώργιος
Καλπακίδης Ιωάννης Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων σε Περίπτωση Διαταραχής: Πολυεθνικές Φαρμακευτικές Εταιρίες στην Ελλάδα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Κουργιαντάκης Μάρκος
Βλατάκης Άγγελος Το Μοντέλο και οι Προοπτικές Ανάπτυξης του Βιώσιμου Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα Κουργιαντάκης Μάρκος