Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αποστολάκης Αλέξανδρος

Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 13:30 – 15:30
Τηλ.: 2810379633 & 2810379621

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
 • Έρευνα Αγοράς
 • Τουριστική Επιχειρηματικότητα

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Μουδάτσου Αργυρώ

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση
Ώρες γραφείου: Τρίτη & Πέμπτη: 12:00-13:00
Τηλ.: 2810379666

 • Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
 • Οικονομική Ανάπτυξη – Εισοδηματικές Ανισότητες
 • Αναπτυσσόμενες – Αναδυόμενες Οικονομίες

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα & Τετάρτη 10:00 – 12:00
Τηλ.: 2810379634

 • Ποιότητα δημοσιοποιημένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικής διακυβέρνησης (ΕSG) πληροφοριών
 • Διεθνής Λογιστική & Ελεγκτική
 • Λογιστική και Διοικητική Διαχείριση

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δήμου Ειρήνη

Γνωστικό Αντικείμενο: Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11:00-13:00 & Πέμπτη 09:00–10:00
Τηλ.: 2810379603

 • Στρατηγική Διοίκηση
 • Τουριστική Εκπαίδευση και Ενδοεπιχειρησιακή Κατάρτιση
 • Τουρισμός Ειδικού Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κουργιαντάκης Μάρκος

Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα & Τετάρτη: 13:00 – 14:00 
Τηλ.: 2810379677

 • Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Μάρκετινγκ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κριτσωτάκης Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Επιδημιολογία
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 13:00 – 14:00 & Τετάρτη 13:00 – 14:00
Τηλ.: 2810379652

 • ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Μενεγάκη Αγγελική

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένα Οικονομικά για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ώρες Γραφείου: 
Τηλ.: 

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μιχαηλίδης Δημήτριος

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 08:30 – 09:00 & 13:00 – 13:30 (μετά από συνεννόηση) | Τετάρτη: 10:00 – 11:50 (μετά από συνεννόηση) | Πέμπτη: 08:30 – 09:00 & 13:00 – 13:30 (μετά από συνεννόηση)
Τηλ.: 2810379651

 • Μαθηματική Μοντελοποίηση – Γραμμικός Προγραμματισμός
 • Συνδυαστική Βελτιστοποίηση
 • Μοντελοποίηση και Ανάλυση Δικτύων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ξανθός Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιφερειακή Ανάπτυξη
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 15:00-16:00 & Πέμπτη 11:00-13:00
Τηλ.: 2810379628

 • Περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός
 • Προβλέψεις
 • Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού και Σχεδιασμός σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ροβίθης Μιχαήλ

Γνωστικό Αντικείμενο: Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στις Μονάδες Υγείας
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη & Παρασκευή 11.00-13.00
Τηλ.: 2810379617

 • ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Κλάδου Στέλλα

Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών

Ώρες Γραφείου: Τρίτη 11:00–13:00
Τηλ.: 2810379634

 • Διαχείριση Ταυτότητας Τουριστικών Προορισμών
 • Πολιτιστικός Τουρισμός
 • Οινοτουρισμός

ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Παπαδάκη Ειρήνη

Γνωστικό Αντικείμενο: Επικοινωνία, διαμεσολάβηση και πολιτισμικές βιομηχανίες
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 09:00-11:00, Πέμπτη 13:00-14:00 & Παρασκευή 13:00-14:00
Τηλ.: 2810379647

 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
 • ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σιτζίμης Ιωάννης

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 12:00 – 13:00 & Παρασκευή 10:00 – 11:00
Τηλ: 2810379639

 • Οικονομικά των Μεταφορών
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τριχάς Νικόλαος

Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τουρισμού
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 14:00 – 15:00 | Πέμπτη 14:00 – 15:00
Τηλ.: 2810379622

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ
 • Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Απλαδάς Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Λειτουργίες Υποδοχής, Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 13:00 – 14:00 | Τετάρτη 10:00 – 12:00
Τηλ.: 2810379618

 • Γαστρονομικός Τουρισμός
 • Διαχείριση Τροφίμων και Ποτών
 • Διαχείριση Εκδηλώσεων

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τερζάκης Δημήτριος

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα

 • Επιχειρησιακή Έρευνα
Μετάβαση στο περιεχόμενο