Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τερζάκης Δημήτριος,

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 08.00 – 09.00 | Παρασκευή: 13.00 – 14.00

 • Επιχειρησιακή Έρευνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αποστολάκης Αλέξανδρος

Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη: 13.30 – 15.30

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δήμου Ειρήνη

Γνωστικό Αντικείμενο: Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 13:00 – 15:00 | Τετάρτη: 11:00 – 13:00

 • Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μιχαηλίδης Δημήτριος

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα
Ώρες Γραφείου: Τρίτη & Τετάρτη: 07.45 – 09.00 | Πέμπτη: 08.45 – 10.00

 • Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Μουδάτσου Αργυρώ

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση

 • Οικονομική Ανάλυση

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 13.00 – 15.00, Τετάρτη 13.00 – 15.00

 • Λογιστική

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κουργιαντάκης Μάρκος

Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 13.00 – 14.00 | Πέμπτη: 16.00 – 17.00

 • Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κριτσωτάκης Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Επιδημιολογία
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη: 13.00 – 15.00

 • Νοσηλευτική Δημόσια Υγεία

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ξανθός Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά με Έμφαση στη Περιφερειακή Ανάλυση
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 09.00 – 13.00 | Παρασκευή: 13.00 – 15.00

 • Οικονομικά με Έμφαση στη Περιφερειακή Ανάλυση

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τριχάς Νικόλαος

Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τουρισμού
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 09:00 – 10:00 | Τετάρτη: 09:00 – 11:00

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τουρισμού

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Απλαδάς Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Λειτουργίες Υποδοχής, Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα: 13:00 – 14:00 | Τετάρτη: 13:00 – 14:00

 • Λειτουργίες Υποδοχής, Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Συνεργαζόμενα Μέλη Δ.Ε.Π.

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αγιομυργιανάκης Γεώργιος

Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη: 12:00 – 14:00

 • Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική