Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Δ.Ε.Π.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αποστολάκης Αλέξανδρος

Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη: 13.30 – 15.30
Τηλ.: 2810379633 & 2810379621

 • Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Τουρισμού

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Δήμου Ειρήνη

Γνωστικό Αντικείμενο: Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 13:00 – 15:00 | Τετάρτη: 11:00 – 13:00
Τηλ.: 2810379603

 • Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μιχαηλίδης Δημήτριος

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα
Ώρες Γραφείου: Τρίτη & Τετάρτη: 07.45 – 09.00 | Πέμπτη: 08.45 – 10.00
Τηλ.: 2810379651

 • Επιχειρησιακή Έρευνα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Μουδάτσου Αργυρώ

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομική Ανάλυση
Τηλ.: 2810379666

 • Οικονομική Ανάλυση

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ξανθός Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικονομικά με Έμφαση στη Περιφερειακή Ανάλυση
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 09.00 – 13.00 | Παρασκευή: 13.00 – 15.00
Τηλ.: 2810379628

 • Οικονομικά με Έμφαση στη Περιφερειακή Ανάλυση

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 13.00 – 15.00, Τετάρτη 13.00 – 15.00
Τηλ.: 2810379634

 • Λογιστική

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κουργιαντάκης Μάρκος

Γνωστικό Αντικείμενο: Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 13.00 – 14.00 | Πέμπτη: 16.00 – 17.00
Τηλ.: 2810379677

 • Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κριτσωτάκης Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Νοσηλευτική Δημόσια Υγεία – Κοινωνική Επιδημιολογία
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη: 13.00 – 15.00
Τηλ.: 2810379652

 • Νοσηλευτική Δημόσια Υγεία

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τριχάς Νικόλαος

Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση και Διοίκηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τουρισμού
Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 14:00 – 15:00 | Τετάρτη: 15:00 – 17:00
Τηλ.: 2810379622

 • Οργάνωση και Διοίκηση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Τουρισμού

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Απλαδάς Γεώργιος

Γνωστικό Αντικείμενο: Λειτουργίες Υποδοχής, Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Ώρες Γραφείου: Δευτέρα: 13:00 – 14:00 | Τετάρτη: 13:00 – 14:00
Τηλ.: 2810379618

 • Λειτουργίες Υποδοχής, Οργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τερζάκης Δημήτριος,

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα

 • Επιχειρησιακή Έρευνα