Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μιχαηλίδης Δημήτριος


Δρ. Μιχαηλίδης Δημήτριος
, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα
Ώρες Γραφείου: Τρίτη 08:30 – 09:00 & 13:00 – 13:30 (μετά από συνεννόηση) | Τετάρτη: 10:00 – 11:50 (μετά από συνεννόηση) | Πέμπτη: 08:30 – 09:00 & 13:00 – 13:30 (μετά από συνεννόηση)

Μετάβαση στο περιεχόμενο