Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Αλεβυζάκη Ευαγγελία

(PhD) e-mail: ealevyzaki@hmu.gr  

Ώρες Γραφείου: Τρίτη 08:30-09:00 και 16:30-17:30

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

Κανάκης Μιχαήλ

(PhD) e-mail: mkanakis@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα & Τετάρτη 16:00 – 19:00

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

Κόττη Παρασκευή

(M.A.) e-mail: kottievi@hmu.gr  

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 13.00 – 15.00 & Τετάρτη 12.00 – 14.00

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ

Μαυράκη Εύα Ζωή

(PhD) e-mail: evamavraki@hmu.gr  

Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 11.00 – 13.00

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Μπουρδένα Αθηνά

(PhD) e-mail: bourdena@hmu.gr  

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 09:00 – 13:00 & Τετάρτη 09:00 – 13:00

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Παπαβασιλείου Εμμανουήλ

(PhD) e-mail: papavasileiou@hmu.gr   

Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 13:00 – 15:00

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ

Πασσάς Ιωάννης

(PhD) e-mail: ipassas@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 09:00-11:00

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

Ταμιωλάκης Εμμανουήλ

(PhD) e-mail: tamiolakism@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 16.00-18.00

Μετάβαση στο περιεχόμενο