Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αλεβυζάκη Ευαγγελία

(PhD) e-mail: ealevyzaki@hmu.gr  

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κανάκης Μιχαήλ

(PhD) e-mail: mkanakis@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα & Τετάρτη 16:00 – 19:00

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κόττη Παρασκευή

(M.A.) e-mail: kottievi@hmu.gr  

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα: 09.00-11.00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Παπαβασιλείου Εμμανουήλ

(PhD) e-mail: papavasileiou@hmu.gr   

Ώρες Γραφείου: Τρίτη 13:00 – 15:00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πασσάς Ιωάννης

(MSc) e-mail: ipassas@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Πέμπτη 09:00-11:00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ραγάζου Κωνσταντίνα

(PhD) e-mail: kragazou@hmu.gr

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σχοινιωτάκης Νικόλαος

(PhD) e-mail: nikosfinance@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 15:00-17:00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ταλιούρης Ευάγγελος

(PhD) e-mail: taliourisvag@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Δευτέρα: 17.00-21.00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ταμιωλάκης Εμμανουήλ

(PhD) e-mail: tamiolakism@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Τρίτη: 16.00-18.00

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τριανταφύλλου Γεώργιος

(PhD) e-mail: triantafyllou@hmu.gr

Ώρες Γραφείου: Τετάρτη & Παρασκευή 19.00-21.00