Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Προγράμματα

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ εκπονεί προτάσεις και συμμετέχει ως εταίρος σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, εθνικών και ευρωπαικών προγραμμάτων όπως τα Interreg, οι δράσεις επιχειρηματικότητας και τουρισμού του ΕΣΠΑ, τα Erasmus, κ.ά.
Ενδεικτικά αναφέρονται έργα στα οποία συμμετείχε ή συμμετέχει το Τμήμα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο