Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

26ος economia ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Φέτος, για 26η συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος economia και το περιοδικό Οικονομική Επιθεώρηση διοργανώνουν τον 26ο economia Φοιτητικό Διαγωνισμό, ένα διαγωνισμό, που έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τους φοιτητές όλων των δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 
Όραμα του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση είναι ο economia Φοιτητικός Διαγωνισμός να αποτελεί μια διαχρονική πλατφόρμα εξέλιξης νέων ατόμων και έκφρασης ιδεών, προσαρμοζόμενος στις προκλήσεις της εποχής μας.
Στόχοι είναι α) η κινητοποίηση των νέων να συνδέσουν την ακαδημαϊκή τους γνώση με επίκαιρα θέματα, β) να ενισχύσουν τη δικτύωση των νέων με κορυφαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων της οικονομίας και γ) να δώσουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κερδίσουν σημαντικά βραβεία.

 
Η θεματική ενότητα του φετινού διαγωνισμού είναι:   
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΛΑΔΑ
Υποδομές | Εκπαίδευση | Περιβάλλον Ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προιόντος
Υπερ-τουρισμός | Eιδικά χωροταξικά πλαίσια*
 
 
*Ως ενδεικτικές, αλλά μη περιοριστικές, προτείνονται οι εξής προσεγγίσεις του θέματος: νομική, οικονομική & κοινωνικοπολιτική με προτίμηση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
 
 
Η έκταση της εργασίας πρέπει να είναι έως 2,000 λέξεις, είτε ΑΤΟΜΙΚΗ είτε ΟΜΑΔΙΚΗ (έως 4 άτομα), είτε στα EΛΛΗΝΙΚΑ είτε στα ΑΓΓΛΙΚΑ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εργασιών είναι η 31η Mαρτίου 2020.

https://www.economia.gr/gr/journal2/blog?journal_blog_category_id=9 
 

Μετάβαση στο περιεχόμενο