Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Η Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού στην υπ’ αριθμόν117/27-03-2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τις ανάγκες του Τμήματος αποφάσισε ομόφωνα να ζητήσει την απόσπαση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της παρακάτω ειδικότητας, για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

  1. Ένα/μία (1) εκπαιδευτικό του Κλάδου ΠΕ 03

Ο/η παραπάνω εκπαιδευτικός θα καλύψει βασικές ανάγκες για την υλοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και ειδικότερα τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των υποχρεωτικών μαθημάτων: «Μαθηματικά» (Α΄ εξαμήνου), «Στατιστική Ι» (Β΄ εξαμήνου), Στατιστική ΙΙ (Γ΄ εξαμήνου) και «Επιχειρησιακή Έρευνα» (Δ΄ Εξαμήνου).

  1. Ένα/μία (1) εκπαιδευτικό του Κλάδου ΠΕ 80

Ο/η παραπάνω εκπαιδευτικός θα καλύψει βασικές ανάγκες για την υλοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και ειδικότερα τη διδασκαλία του εργαστηριακού μέρους των υποχρεωτικών μαθημάτων «Οικονομική Ι» (Α εξαμήνου), «Οικονομική ΙΙ» (Β εξαμήνου), «Οικονομική Γεωγραφία» (Β΄ Εξαμήνου), καθώς και τη διδασκαλία του μαθήματος «Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων και Διεθνές Εμπόριο» (μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό χειμερινού εξαμήνου).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα στις προθεσμίες που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με σχετική απόφασή του.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ειρήνη Δήμου

Μετάβαση στο περιεχόμενο