Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού

9ΘΗΤ46ΜΗ2Ι-ΚΡ5 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΤΕΠ 2023

 

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο