Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη χορήγησης δύο (2) προπτυχιακών υποτροφιών από το κληροδότημα Κλέαρχος Τσουρίδης

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2018-2019) με επιλογή, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2018), καταγόμενοι από την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 15-2-2021.

Περίληψη προκήρυξης

Πλήρες κείμενο προκήρυξης

Έντυπο αίτησης υποβολής υποψηφιότητας

Μετάβαση στο περιεχόμενο