Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακές εργασίες εαρινού εξαμήνου 2020-2021

Φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ενδιαφέρονται να αναλάβουν πτυχιακή εργασία κατά το εαρινό εξάμηνο 2020-2021,  καλούνται να διαβάσουν τις σχετικές πληροφορίες και να στείλουν το έντυπο ανάθεσης έως και τις 31/03/2021. 

Επισημαίνεται ότι από το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 κάθε θέμα θα αναλαμβάνεται από ΔΥΟ (2) φοιτητές. 

Πληροφορίες για τις Αναθέσεις πτυχιακών εργασιών 2020-2021 Ε

Πτυχιακές εργασίες 2020-2021Eαρινό

Έντυπο Ανάθεσης

Από τη γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο