Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022

Eνημερώνομε για την δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 5129682, (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80848) για μαθήματα του τμήματος κατά το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να κατεβάσουν όλα τα αρχεία της πρόσκλησης καθώς και τυχόν αλλαγές  δηλώνοντας το email  τους στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:

https://www.hmu.gr/el/proclamations/16973

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο