Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Εκλογών-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας προκηρύσσει
εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Τουρισμού, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θητεία δύο (2) ετών από 01.09.2022 έως
31.08.2024.
Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η  Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022. Εφόσον
προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα πραγματοποιηθεί την επόμενη
εργάσιμη ημέρα, ήτοι Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, με την ίδια ορισθείσα εφορευτική
επιτροπή και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την εκλογική διαδικασία μπορείτε να ενημερωθείτε από τα παρακάτω αρχεία.

Προκήρυξη εκλογών Τμήματος ΔΕΤ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο