Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγίες για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου 2023-2024. Κατανομή φοιτητών/αίθουσα Γ’ εβδομάδα

  1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
  2. Καλούνται οι φοιτητές/τριες να λάβουν υπόψη  τα άρθ. 197 & 198 του Ν. 4894/2022 (ΦΕΚ 141/Α’/21-07-2022) περί πειθαρχικών παραπτωμάτων  και ποινών για φοιτητές/τριες που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων ή παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας.
  3. Φοιτητές/τριες που το όνομά τους  δεν συμπεριλαμβάνεται στους ονομαστικούς καταλόγους δεν θα συμμετέχουν στις εξετάσεις.
  4. Η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις που επιθυμούν πολλοί φοιτητές/τριες θα εκδίδεται από τη γραμματεία μετά την ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των μαθημάτων που επιθυμούν να εξεταστούν. Θα τη ζητούν μέσω το email της γραμματείας secretariat-bat@hmu.gr
  5. Δεν ισχύουν  μέτρα και ρυθμίσεις για τη διασπορά του covid-19. Νόσηση με covid-19 κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου δεν θα αντιμετωπίζεται με διευκόλυνση εξέτασης μαθημάτων σε επόμενο χρόνο.
  6.  Φοιτητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες:  οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη γραμματεία αίτησή τους για προφορική εξέταση μαζί με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο