Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατανομή φοιτητών ανα αίθουσα Γ’ εβδομάδα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2022-23

Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΑΙΘ

  1. Καλούνται οι φοιτητές/τριες να λάβουν υπόψη  τα άρθ. 197 & 198 του Ν. 4894/2022 (ΦΕΚ 141/Α’/21-07-2022) περί πειθαρχικών παραπτωμάτων  και ποινών για φοιτητές/τριες που παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων ή παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργίας του Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένης τόσο της εκπαιδευτικής, ερευνητικής ή διοικητικής λειτουργίας.
  2. Φοιτητέ/τριες που το όνομά τους  δεν συμπεριλαμβάνεται στους ονομαστικούς καταλόγους δεν θα πρέπει να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
  3. Φοιτητές/τριες που νοσούν με covid-19 και μέσα στο διάστημα των πέντε (5) ημερών  της καραντίνας εξετάζονται σε μάθημα/τα θα μπορούν να εξεταστούν σε επόμενο χρόνο αφού το ζητήσουν στη γραμματεία.
  4. Η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις που επιθυμούν πολλοί φοιτητές/τριες θα εκδίδεται από τη γραμματεία μετά την ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των μαθημάτων που επιθυμούν να εξεταστούν. Θα τη ζητούν μέσω το email της γραμματείας secretariat-bat@hmu.gr
  5.  Φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθησιακές δυσκολίες: οι συγκεκριμένοι φοιτητές οφείλουν να έχουν προσκομίσει στη γραμματεία αίτησή τους για προφορική εξέταση μαζί με  τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο