Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Έναρξη προγράμματος Πρακτικής Άσκησης φοιτητών με επιδότηση από το ΕΣΠΑ για Εαρινό Εξάμηνο 2022 – 2023

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των τμημάτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ότι όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν  να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 με επιδότηση από το έργο «Πρακτική Άσκηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 /MIS 5183491» – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η πρακτική άσκηση αφορά (1) τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (εισαχθέντες από το 2019-2020) και (2) τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης.  H έναρξη θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από 01/03, 01/04, 01/05…. ενώ η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31/10/2023.

Το δεδομένο που ενδιαφέρει το τμήμα αυτή τη στιγμή είναι το σύνολο των ενδιαφερομένων που προτίθενται να ξεκινήσουν πρακτική άσκηση το προσεχές εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι η δήλωσή σας δεν είναι δεσμευτική ως προς το αν θα ξεκινήστε τελικά την πρακτική σας άσκηση. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την περίοδο παραλαβής των δικαιολογητικών.

Για τους φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΕΛΜΕΠΑ

  1. Φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση (έναντι μαθήματος επιλογής) και εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τίθενται από το τμήμα,   οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους στον  σύνδεσμο έως τις 10/02/2023 (εισαγωγή με τη χρήση ακαδημαϊκών κωδικών)

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ_για φοιτητές ΕΛΜΕΠΑ – εαρ 2022-23

Σχέδιο_Κανονισμός ΠΑ φοιτητών ΕΛΜΕΠΑ 2022 – 2023

2.  Φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης (εισαχθέντες έως και το έτος 2018-2019) οι οποίοι έχουν υποχρεωτική την πρακτική άσκηση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ή πρόκειται να τις πληρούν μετά την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου, οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους στον σύνδεσμο έως τις 10/02/2023 (εισαγωγή με τη χρήση ακαδημαϊκών κωδικών)

Ανακοίνωση ΠΑ ΕΣΠΑ_για φοιτητές ΠΠΣ ΤΕΙ εάρ 2022-23

Για τυχόν απορίες απευθυνθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση secretariat-bat@hmu.gr.

Από τη γραμματεία του τμήματος

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο