Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εγγραφή στο eclass του μαθήματος “Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι-Αστικό Δίκαιο”

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα “Δίκαιο Επιχειρήσεων Ι – Αστικό Δίκαιο”  κατά το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 να εγγραφούν στο eclass του μαθήματος https://eclass.hmu.gr/modules/user/?course=BAT148 έως και τη Δευτέρα 31/08/2020, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στο μάθημα στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο