Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδασκαλία Κινεζικής Γλώσσας

Ενημερώνονται οι φοιτητές του Τμήματος ότι κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-23 θα ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος διδασκαλίας της Κινεζικής Γλώσσας, που θα έχει διάρκεια δύο εξαμήνων (εαρινό εξάμηνο 2022-23 και χειμερινό εξάμηνο 2023-24).

Τα μαθήματα κατά το εαρινό εξάμηνο θα διεξάγονται κάθε Παρασκευή 11πμ-1μμ, με έναρξη την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2023 και διδάσκουσα του μαθήματος την πιστοποιημένη καθηγήτρια Κινεζικής Γλώσσας κα. Εμμανουέλα Χατζάκη. Το μάθημα θα δηλώνεται ως προαιρετικό* (ο φόρτος εργασίας του, καθώς και οι πιστωτικές μονάδες δε θα προσμετρώνται στις μονάδες της δήλωσης μαθημάτων ή λήψης πτυχίου). Για όσους φοιτητές ολοκληρώσουν επιτυχώς το μάθημα (και τα δύο εξάμηνα), ο βαθμός του μαθήματος θα καταχωρηθεί στο Παράρτημα Διπλώματος που λαμβάνουν με την αποφοίτησή τους, ενώ εάν το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας που διεξάγονται στην Αθήνα, για την απόκτηση του πτυχίου πρώτου επιπέδου Α1 – HSK1.

Δικαίωμα παρακολούθησης του μαθήματος έχουν κατά προτεραιότητα οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών ΕΛΜΕΠΑ. Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον από περισσότερους φοιτητές, η επιλογή θα γίνει με βάση τη βαθμολογία των φοιτητών και τα ECTS που έχουν συμπληρώσει από τα προηγούμενα εξάμηνα σπουδών. (Τυχόν κενές θέσεις θα μπορούν να καλυφθούν από φοιτητές του προγράμματος σπουδών ΤΕΙ.)

Για όσους φοιτητές συμμετάσχουν στο μάθημα, η παρακολούθηση των διαλέξεων θα είναι υποχρεωτική (απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον στο 80% των διαλέξεων προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς το μάθημα). Η δήλωση του μαθήματος για τους συμμετέχοντες φοιτητές στο online σύστημα student.hmu.gr θα γίνει από τη γραμματεία του τμήματος.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο μάθημα, υπάρχει το παρακάτω link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUWJkbnfoIEfNUptLfRjz-OVcVS7-284JDgiIG7524ijtSPw/viewform

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τη γραμματεία του τμήματος.

 

  • Προαιρετικό μάθημα: Είναι το μάθημα που δεν ανήκει στο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος αλλά διδάσκεται και δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν. Ο βαθμός του και οι διδακτικές μονάδες του δεν προσμετρούνται στη λήψη του πτυχίου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο