Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διαδικασία προφορικής εξέτασης/βελτίωσης βαθμού/βεβαίωση συμμετοχής στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Προς ενημέρωση των φοιτητών/τριών ενόψει της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου 2023-2024:

1. Προφορική εξέταση φοιτητών/τριών με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες

Φοιτητής/τρια που έχει καταθέσει στη γραμματεία του τμήματος το σχετικό  έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας (ΚΕΣΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΔΑΥ) με διαπιστωμένες μαθησιακές δυσκολίες  από το οποίο αποδεικνύεται η ανάγκη προφορικής εξέτασης και επιθυμεί να εξεταστεί προφορικά, καλείται να αποστείλει το αίτημά του μαζί με τα μαθήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας secretariat-bat@hmu.gr  έως και την Τετάρτη 05/06/2024.

2. Δυνατότητα βελτίωσης βαθμού

Φοιτητής/τρια  που βρίσκεται προς το τέλος της ολοκλήρωσης των σπουδών του (>180ΔΜ)  μπορεί να ζητήσει βελτίωση βαθμού σε έως και 5 μαθήματα. Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας  secretariat-bat@hmu.gr αναφέροντας τα μαθήματα έως και την Τετάρτη 05/06/2024.  Σημαντικό: Ο νέος βαθμός θα αντικαταστήσει τον παλαιότερο ανεξάρτητα αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος.

3. Βεβαιώσεις συμμετοχής στην εξέταση μαθημάτων

Φοιτητής/τρια  που επιθυμεί βεβαίωση συμμετοχής στην εξέταση μαθημάτων του/της θα πρέπει να στείλει αίτημα στη γραμματεία όπου θα αναφέρει τα μαθήματα που εξετάστηκε,  μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης όλων των μαθημάτων του/της. Η απάντηση θα σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του/της φοιτητή/τριας όταν θα είναι έτοιμη και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα μαθήματα (και όχι ένα ένα χωριστά).

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο