Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Απόφαση τμήματος για θέματα συμμετοχής φοιτητών/τριών στις εξεταστικές περιόδους

Η Συνέλευση του τμήματος στην με αρ. 91/08-02-2023 πράξη της και λαμβάνοντας υπόψη το άρθ. 4 του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του τμήματος, ενημερώθηκε εκτενώς για προβλήματα τα οποία προέκυψαν σε φοιτητές/τριες κατά την περίοδο της εξεταστικής περιόδου τα οποία αφορούσαν κυρίως:

  1. Παράλειψη της δήλωση των μαθημάτων τους στο πληροφορικό σύστημα του Πανεπιστημίου κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου
  2. Προφορική εξέταση ενώ δεν είχαν προσκομίσει  τα απαραίτητα έγγραφα πιστοποίησης μαθησιακών δυσκολιών στη γραμματεία και δεν το είχαν δηλώσει με αίτησή τους σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η οποία είχε αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα του τμήματος
  3. Πρόβλημα υγείας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εξεταστικής  πέραν της πιστοποημένης νόσησης με covid-19
  4. Πρόβλημα μετακίνησης πέραν της επίσημης αναβολής εξετάσεων από την Πρυτανεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εξαιτίας δυσμενών καιρικών φαινομένων

  αποφάσισε ότι καμία αιτιολογία πέραν αυτών που επίσημα έχουν ανακοινωθεί δεν θα λαμβάνεται  υπόψη και οι φοιτητές/τριες δεν δικαιούνται να εξεταστούν σε άλλη χρονική στιγμή της εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου παρά στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023 και μόνο γι’ αυτούς που συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση θα έχει ισχύ εφεξής και για κάθε εξεταστική περίοδο και για αντίστοιχα θέματα που τυχόν προκύψουν.

Από τη γραμματεία του τμήματος

Μετάβαση στο περιεχόμενο